Ervaringsdeskundigheid

Spreker op congres/symposium
- Les geven
- Meedenken op beleidsniveau oa. over inzet van ervaringsdeskundigheid binnen een organisatie
- Overige vragen

Copyright © 2023  - Carlijn Mol