Website van Carlijn mol

Carlijn Mol

Hartje zomer ’96 kom ik ter wereld in het ziekenhuis. Een plek, die ik vaker in mijn leven terug zal ...

Meer informatie

Referenties

Els de Rooij

“ In 2017 heb ik als co-auteur gewerkt aan het boek ACT-your way. Een werkboek voor jongeren/ jong volwassenen om met behulp van Acceptance en Commitment Therapy (ACT) je koers in het leven helderder te krijgen en anders om te gaan met onvermijdelijke gedachtes en gevoelens. In ontwikkeling van dit boek, heeft Carlijn een zeer waardevolle rol gespeeld. Gezamenlijk hebben we steeds de inhoud van het boek aangepast wat de helderheid, woordkeus en vormgeving ten goede is gekomen. Ik heb Carlijn leren kennen als een creatief, loyaal en eerlijk persoon. En….. je kan ook met haar lachen. ”

Marlies van Loon (Bestuurder Youké)

“ Carlijn beweegt zich gemakkelijk in allerlei verschillende groepen mensen. Ze blijft zichzelf, heeft een positieve grondhouding en kan passend bij t moment een inzicht toevoegen vanuit haar perspectief. Soms kritisch, soms confronterend, soms verhelderend, soms grappig. Altijd waardevol. Ontzettend fijn om met haar te mogen bouwen aan nieuwe vormen van jeugdzorg! ”

Marijke van Kraaikamp (Regiomanager Reinaerde)

“ Carlijn is nieuwsgierig, scherp, en met een goed gevoel voor humor. Ze wordt gedreven door innerlijke drijfveren die onderscheidend zijn van die van andere professionals. Ze gaat niet mee in de verwachtingspatronen van anderen. Ze is niet bang zich uit te spreken in het krachtenveld van verschillende belangen in het domein van de geestelijke gezondheidszorg en ze probeert daarin anderen echt te ondersteunen vanuit de wens vernieuwend te zijn en de ander te laten groeien. Hierin is zij authentiek en voegt zij waar zij op dat moment is wezenlijk toe. Een professionele ervaringsdeskundige of (ervarings)deskundige professional! ”

Sarah Laschen (GZ-psycholoog, EMDR en Vaktherapeut)

“ In samenwerking met Carlijn zie ik verschillende kwaliteiten terugkomen die haar onderscheiden van anderen en uniek maken. Haar openheid, enthousiasme, directheid met passende afstemming zijn hierin bijzonder. Een enthousiaste creatieve doener zou mijn omschrijving van haar zijn. Out of the box, vernieuwend, technisch handig, uitgesproken en eigen. Trouw en loyaal aan bepaalde mensen, doelgroepen en thema’s, je zou kunnen zeggen, dat wat raakt, ertoe doet en wezenlijk is. Of dit nou door levenservaring komt of hoe zij gebakken is, zou je je kunnen afvragen. Mijn inziens een combinatie van beide, Mooi te zien, wanneer ervaring en persoonlijkheden in kracht elkaar versterken! ”

Anika

“ Carlijn vervult een belangrijke rol in de lessen die ik met haar geef voor de GZ-opleiding van de RINO groep. Het lukt haar om de afstandelijke termen uit de boeken over persoonlijkheidsproblematiek te veranderen in mens-eigen gevoeligheden waardoor eventuele spanningen, vooroordelen en onbegrip bij de gz-psychologen direct afnemen. En dan ontstaat er ruimte voor contact. Voor validatie. Dit brengt zij tot stand middels een moedige houding ten aanzien van haar eigen kwetsbaarheden, een goede dosis humor en een heel respectvolle bejegening naar de mensen in de zaal. Ik ben vol lof! ”